Finał rozprawy sądowej w Koszalinie: skazanie mężczyzny za brutalne pobicie i gwałt

Finał rozprawy sądowej w Koszalinie: skazanie mężczyzny za brutalne pobicie i gwałt

Sąd Okręgowy w Koszalinie stał się miejscem rozstrzygnięcia sprawy, która poruszyła opinie publiczną z Kołobrzegu. Wyrok został ogłoszony dla oskarżonego o gwałt i pobicie kobiety, której wnuczką jest partnerka sprawcy.

Wydarzenia, które doprowadziły do procesu, miały miejsce w maju poprzedniego roku. Wówczas to 86-letnia kobieta zgłosiła do odpowiednich służb fakt, że padła ofiarą brutalnego pobicia i gwałtu. W roli sprawcy tej zbrodni wskazała partnera swojej wnuczki. Jakieś kilka godzin po zgłoszeniu, mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w areszcie. Postawiono mu zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Ze względu na charakter sprawy oraz konieczność ochrony pokrzywdzonej kobiety, proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

W poniedziałek Sylwia Dorau-Cichoń, pełniąca rolę przewodniczącej składu sędziowskiego, wydała wyrok skazujący dla 39-letniego mężczyzny. Orzekła: „Skazuję go na karę 10 lat pozbawienia wolności. Wykonanie kary zasądzonej na rzecz oskarżonego powinno nastąpić w systemie terapeutycznym”.

Mężczyzna został dodatkowo obciążony karą finansową, której wysokość wynosi 10 tysięcy złotych. Dodatkowo, nałożono na niego zakaz zbliżania się do ofiary przez okres następnych dziesięciu lat.