Niechęć mieszkańców wobec planów częściowego przyłączenia Korzyścienka do gminy miasto Kołobrzeg

Niechęć mieszkańców wobec planów częściowego przyłączenia Korzyścienka do gminy miasto Kołobrzeg

Gmina miasto Kołobrzeg ponownie stara się o przyłączenie do swojego terytorium fragmentu Korzyścienka, co jest źródłem niezadowolenia i frustracji wśród lokalnej społeczności. W odniesieniu do tego kwestionowanego pomysłu, gmina prowadzi obecnie proces konsultacyjny oraz zbiera opinie spośród mieszkańców.

W naszej ostatniej wizycie w galerii handlowej „Karuzela” zlokalizowanej w Budzistowie, natrafiliśmy na punkt, gdzie radni Rady Gminy Kołobrzeg gromadzą podpisy mieszkańców w ramach procesu konsultacyjnego. W rozmowach z nimi dowiedzieliśmy się o rosnącej irytacji lokalnej społeczności, wynikającej z faktu, iż po raz drugi są zmuszeni formalnie wyrażać swoje sprzeciw wobec próby rozbioru gminy Kołobrzeg.

Wyraźnie wynikało z naszych rozmów, iż przeważająca większość mieszkańców jest zdecydowanie przeciwna temu pomysłowi. Odrzucenie planów gminy miasto Kołobrzeg jest więc jasnym sygnałem od lokalnej społeczności, która nie zgadza się na rozbiór gminy Kołobrzeg.