Niezwykłe znalezisko niedaleko Kołobrzegu. Znaleziono historyczny kamień

Niezwykłe znalezisko niedaleko Kołobrzegu. Znaleziono historyczny kamień

Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza ,,Parsęta” wspólnie z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu dokonała 19 czerwca ciekawego odkrycia na drodze pomiędzy Rusowem a Starachominem. Okazało się, że znaleziskiem był kamień, który w bardzo dużym stopniu odnosi się do historii szlachty morskiej.

Sołtys Starachomina Renata Łuczak przez ostatnie dwa lata prowadziła bezskuteczne jak dotąd poszukiwania tzw. ,,kamienia mordercy”, którego historia sięga początku XVI wieku. Jeden z pracowników państwowego gospodarstwa rolnego był odpowiedzialny za jego usunięcie z krajobrazu w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Niezwykle ciekawa pamiątka po dawnych czasach

Historyczny kamień ma wymiary 157 centymetrów wysokości na 55 centymetrów szerokości. Płyta została wykonana z czerwonego piaskowca. W górnej części zabytku widnieje łeb kozła, który był głównym symbolem rodu von Kameke i znajdował się on na jego godle narodowym. Nieco niżej znajduje się inskrypcja w języku niemieckim o następującej treści:

,,W 1605 roku, 28 czerwca szlachcic zacny, błogosławiony, Peter Kameke młodszy, właściciel ziemski Strachomina, przez Chrystofa Damitzena właściciela ziemskiego z Pleśnej nędznym i żałosnym sposobem został zakłuty i z życia do śmierci powołany. Niech Bóg będzie łaskawy”.

Historyczny kamień udostępniono dla gości muzeum

Starosta Tomasz Tamborski przekazał, że płyta została już dokładnie oczyszczona z wszelkich zabrudzeń i zabezpieczona przy użyciu odpowiednich narzędzi w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Biorąc pod uwagę szczegółowe i dokładne warunki dotyczące jego konserwacji, kamień został przetransportowany i umieszczony na specjalnej konstrukcji w Muzeum Miasta Kołobrzeg. Mogą go również zobaczyć odwiedzający.