Tańszy węgiel w Kołobrzegu 

Tańszy węgiel w Kołobrzegu 

W Kołobrzegu można już zakupić węgiel w cenie preferencyjnej. Ustawa określa, że nie może być on droższy niż 2 tys. zł za tonę. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby starać się o zakup paliwa w niższej cenie, jest złożona deklaracja CEEB. Zakup poprzedzić trzeba również odpowiednim wnioskiem. 

Mieszkańcy Kołobrzegu mogą już zakupić węgiel w cenie 2 tys. zł, w sortymencie groszek. Zapowiedzi wskazują jednak, że miasto zaopatrzy się stakże w paliwo typu orzech. Uprawnione do jego zakupu są wszystkie gospodarstwa, które spełniły wymogi lub dostały dodatek węglowy. Zakup poprzedzić należy jednak złożeniem odpowiedniego wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu wniosku oraz uiszczeniu kosztów węgla na rachunek urzędu, udać się można do składu węgla, który zajmuje się dalszą dystrybucją. Jak podaje Urząd Miasta w Kołobrzegu punktem, który magazynuje i wydaje węgiel, jest Skład Opału Krzysztof Demidziuk. Paliwo można odebrać zarówno własnym transportem, jak i zlecić odpłatnie składowi węgla.