Kołobrzeski magistrat w posiadaniu nowoczesnej technologii do diagnostyki drzew – tomografu akustycznego

Kołobrzeski magistrat w posiadaniu nowoczesnej technologii do diagnostyki drzew – tomografu akustycznego

Na wyposażenie kołobrzeskich urzędników trafił niedawno innowacyjny tomograf akustyczny, przeznaczony do badania drzew. Dzięki temu zaawansowanemu przyrządowi, mogą oni teraz autonomicznie diagnozować kondycję miejskiego drzewostanu.

Zakup tomografu miał na celu zapewnienie pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska możliwości stałego monitorowania stanu miejscowych drzew, bez konieczności angażowania zewnętrznych firm do przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz.

Szkolenie z obsługi tego urządzenia przeszli już pracownicy kołobrzeskiego magistratu, pod doświadczonym okiem Mirosława Szklarskiego. Pokazał on im, jak za pomocą tomografu można precyzyjnie ocenić, czy badane drzewo nie jest dotknięte procesami takimi jak ubytki czy wypróchnienia.

W trakcie szkolenia Szklarski dokładnie objaśnił procedurę badania: „Przeprowadzamy skanowanie na kilku poziomach, co najmniej na dwóch. Następnie, za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego, możemy połączyć uzyskane wyniki, tworząc trójwymiarowy obraz przekroju badanego pnia. Obraz ten pokazuje nam wówczas stan walca drzewa między dwoma skanowanymi warstwami”.