Polscy senatorowie na wyjazdowym posiedzeniu komisji w Kołobrzegu rozważają kwestię taryf za wodę i ścieki

Polscy senatorowie na wyjazdowym posiedzeniu komisji w Kołobrzegu rozważają kwestię taryf za wodę i ścieki

Senatorowie z Polski spotkali się w pięknym bałtyckim mieście Kołobrzeg, gdzie odbywa się wyjazdowa sesja komisji ds. samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej. Na tym kluczowym spotkaniu są rozpatrywane problemy dotyczące uchwalanych przez lokalne samorządy stawek za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

W Kołobrzegu, który od ponad dekady nie jest w stanie wprowadzić nowych taryf, ta kwestia jest szczególnie drażliwa. W ciągu ostatnich lat instytucja Wody Polskie wielokrotnie sprzeciwiała się wprowadzeniu nowych taryf, argumentując koniecznością standaryzacji opłat we wszystkich gminach obsługiwanych przez Miejskie Wodociągi w Kołobrzegu.

Przewodniczący komisji, senator Zygmunt Frankiewicz, podkreśla znaczenie znalezienia rozwiązania tego problemu, który nie jest jedynie specyficzny dla Kołobrzegu, ale dotyka także innych samorządów znajdujących się w podobnej sytuacji. Jak mówi – Kołobrzeg to miejsce, które w kontekście taryf wodno-kanalizacyjnych, jest kojarzone z największą konfrontacją na tym polu. W jego ocenie, blokowanie możliwości wprowadzenia nowych stawek utrudnia rozwój lokalnej firmy wodociągowej.