Stowarzyszenie Równy Brzeg pierwszym organizatorem Marszu Równości w Kołobrzegu

Stowarzyszenie Równy Brzeg pierwszym organizatorem Marszu Równości w Kołobrzegu

Organizację pierwszego w Kołobrzegu Marszu Równości podjęło na swoje barki Stowarzyszenie Równy Brzeg. Jest to istotne wydarzenie, mające na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej orientacji seksualnych. W dodatku, poprzez to wydarzenie, organizatorzy pragną promować prawa człowieka do swobodnego wyrażania swojej tożsamości płciowej.

Patronat nad tym historycznym dla Kołobrzegu wydarzeniem obejmowała Anna Bańkowska, pełniąca funkcję wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Organizatorzy Marszu Równości deklarują, że ich inicjatywa ma na celu przede wszystkim obronę praw osób należących do społeczności LGBTQ+, ale również osób zaliczających się do mniejszości narodowych oraz tych wykluczanych z różnych powodów, w tym z powodu niepełnosprawności.

Marsz ma odbyć się 22 czerwca i zaplanowany jest na godzinę 16. Początek marszu zaplanowano na Skwerze Pionierów. To ważne wydarzenie zapowiada się jako duży krok na drodze do równości i akceptacji różnorodności w Kołobrzegu.