Nowoczesna stacja odbioru ścieków komunalnych na wyremontowanym Nabrzeżu Barkowskim w Kołobrzegu

Nowoczesna stacja odbioru ścieków komunalnych na wyremontowanym Nabrzeżu Barkowskim w Kołobrzegu

W Kołobrzeskim porcie, na odnowionym Nabrzeżu Barkowskim – projekcie wartym 10,5 miliona złotych – pojawiło się unikalne urządzenie do odbioru ścieków miejskich. To najnowocześniejsza tego typu instalacja w portach Wybrzeża Środkowego. Zakup stanowi część działań Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg na rzecz ochrony środowiska.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg ma na celu tworzenie strategii dla dalszego rozwoju portu, które przyniosą korzyści zarówno dla miasta, jak i portu samego. Jego codzienna działalność skupia się jednak na obszarach takich jak udostępnianie infrastruktury portowej do przeładunku towarów, rozmrażanie ryb, obsługę statków oraz tankowanie paliwa. Ponadto, Zarząd jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości wód basenów portowych. Wody te są zasilane przez Parsętę i Kanał Drzewny, a także przez Bałtyk podczas cofki, co może prowadzić do sytuacji zagrożeń nawet dla plażowiczów. W odpowiedzi na te wyzwania, Zarząd zdecydował się na inwestycje ekologiczne.

Nowo zakupiona stacja odbioru ścieków to duży kontener wypełniony zaawansowaną elektroniką. Urządzenie, które kosztowało 345 tysięcy złotych netto, z czego 120 tysięcy stanowiło dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, wykorzystuje pompę do zasysania nieczystości komunalnych i wód zęzowych ze statków. Urządzenie jest wyposażone w system pomiarowy do odbioru ścieków, rozdrabniarkę, przepływomierz oraz sondy pomiarowe. Ma także system automatycznego pomiaru próbek ścieków, który pozwala monitorować ich jakość na bieżąco. Oprogramowanie umożliwia wprowadzanie informacji o pochodzeniu i rodzajach ścieków, ustalanie taryf w zależności od jakości ścieków, tworzenie raportów, faktur oraz automatycznej bazy danych dostawców. Wszystkie te informacje są przesyłane bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za pracę stacji.