Zaplanowane zamknięcie drogi na Al. Św. Jana Pawła II z powodu instalacji sygnalizacji świetlnej 3 kwietnia 2024 roku

Zaplanowane zamknięcie drogi na Al. Św. Jana Pawła II z powodu instalacji sygnalizacji świetlnej 3 kwietnia 2024 roku

Planowane jest tymczasowe zamknięcie wyjazdu z Alei Świętego Jana Pawła II na ulicę Kamienną w dniu 3 kwietnia 2024 r., zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem zarządzania ruchem drogowym. Powodem tego jest konieczność przeprowadzenia prac montażowych nad jezdnią, które dotyczą ustawienia bramownicy do sygnalizacji świetlnej.

Tymczasowe zmiany organizacji ruchu będą polegały na kierowaniu pojazdów w inny sposób niż zwykle. Podczas przerwy w dostępności wyjazdu, zarówno kierunki lewo jak i prawo zostaną poprowadzone przez ulicę Budowlaną, która bezpośrednio doprowadzi do ulicy Unii Lubelskiej. Natomiast ruch w stronę ulicy Kamiennej będzie odbywał się pod kontrolą ręcznego kierowania ruchem.

Przewidywany czas, na jaki wyjazd zostanie zamknięty to około dwie godziny. Jest to jednak szacowany czas, który może ulec zmianie w zależności od postępu prac montażowych.