Kołobrzeg otrzymuje zgodę na zmianę granic w celu stworzenia nowej strefy ekonomicznej

Kołobrzeg otrzymuje zgodę na zmianę granic w celu stworzenia nowej strefy ekonomicznej

Po długim czasie oczekiwania, miasto Kołobrzeg otrzymało pozytywną decyzję o modyfikacji swoich aktualnych granic. Głównym celem tej zmiany jest utworzenie nowej strefy ekonomicznej na dołączonych obszarach.

Chodzi tutaj o tereny o powierzchni 122 hektarów, które dotychczas były częścią sołectwa Korzystno, bezpośrednio sąsiadującego z miastem, ale formalnie należącego do gminy Kołobrzeg. Bartosz Brożyński, wicewojewoda zachodniopomorski, podzielił się informacją o pozytywnym wyniku wniosku Rady Miasta Kołobrzeg do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), który dotyczył przesunięcia granic miasta.

Zaznaczył również, że planowane działania na tych gruntach, które są praktycznie całkowicie własnością miasta (81 procent), to m.in. rozwinięcie infrastruktury dla Portu Kołobrzeg. Port ten jest już przygotowany do pełnienia roli portu serwisowego. Brożyński podkreślił, że te plany otwierają duże możliwości na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Kołobrzegu.

Od pewnego czasu władze miejskie Kołobrzegu dążyły do przypisania tych terenów do miasta i już mają określone plany dotyczące ich wykorzystania. Prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska, podkreśliła, że umożliwi to stworzenie strefy aktywności gospodarczej. Zaznaczyła również, że celem jest zapewnienie większej ilości miejsc pracy dla mieszkańców i przełamanie monopolu jednej branży w lokalnej gospodarce.