Zmiany w Kołobrzegu: Wzrost podatków i opłat lokalnych

Zmiany w Kołobrzegu: Wzrost podatków i opłat lokalnych

Choć oficjalne ogłoszenie jeszcze nie nastąpiło, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mieszkańcy Kołobrzegu będą musieli przygotować się na większe koszty życia. Prawdopodobne podwyżki dotyczą przede wszystkim stawek podatkowych oraz opłat na rzecz lokalnej społeczności. Planowane zmiany mają zostać wprowadzone od początku nadchodzącego roku za pomocą odpowiednich uchwał radnych miejskich.

O nowych, wyższych stawkach prowadzono już rozmowy podczas spotkania komisji zajmującej się kwestiami budżetowymi i gospodarczymi. Skarbnik miasta, Jolanta Włodarek, była autorem propozycji dotyczących zmian. Zwróciła uwagę, że konieczność podwyżek wynika z mniejszych dochodów uzyskiwanych przez miasto. Jednym z problemów, który przyczynia się do tego stanu rzeczy, jest niewystarczająca subwencja oświatowa – według opinii władz miasta. Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy tego roku, miejskie jednostki oświatowe otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu miasta w kwocie aż 54 milionów złotych.