Gruntowna przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu

Gruntowna przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu

Zamiast planowanego wcześniej doraźnego remontu, wkrótce rozpocznie się znacząca przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego. Przed nadejściem kolejnego sezonu, przeprowadzone zmiany znacznie poprawią jakość tej ulicy. Niemniej jednak, aby to osiągnąć, mieszkańcy będą zmuszeni do przejawienia ogromnej cierpliwości, gdyż jedna z kluczowych dróg wjazdowych do Kołobrzegu zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu.

Prace nad przekształceniem półkilometrowego fragmentu ulicy Bolesława Krzywoustego są już na horyzoncie. Wszyscy użytkownicy tej drogi powinni przygotować się na poważne utrudnienia, ponieważ zarówno ruch kołowy, jak i pieszy zostaną zawieszone, począwszy od skrzyżowania z ulicą Gryfitów aż do ronda Patana. Tym samym kierowcy będą zmuszeni korzystać z objazdu przez obwodnicę. Niestety, dla rowerzystów i pieszych nie zaplanowano żadnych tymczasowych przejść.

Podstawowym motywem za całkowitym zamknięciem ulicy jest konstrukcja nowego mostu na cieku wodnym Stramniczka. Aktualna przeprawa zostanie zdemontowana, a na jej miejscu powstanie nowa konstrukcja. Ze względu na skomplikowane warunki gruntowe, nowy most będzie musiał być umieszczony na palach.