Nowe drogi w powiecie. Piesi i kierowcy będą bezpieczniejsi

Nowe drogi w powiecie. Piesi i kierowcy będą bezpieczniejsi

Realizacja inwestycji polegających na budowie nowych dróg, a także modernizacji i remontach dotychczas uczęszczanych odcinków jest niezwykle istotna. Władze powiatu kołobrzeskiego zdają sobie z tego sprawę i kontynuują kolejne prace inwestycyjne w tym zakresie.

Do końca roku powstanie nowa droga w Korzystnie

Pierwsza z inwestycji dotyczy przebudowy ulicy Nagietkowej w Korzystnie. Wykonawca zadania odebrał już teren placu budowy, co jest pierwszym etapem realizacji całego zadania. Do oficjalnego przekazania doszło 31 sierpnia, kiedy to Gmina Kołobrzeg reprezentowana przez Kierownika Referatu Inwestycji, Inspektora nadzoru inwestorskiego i radnego okręgu Korzystno Bogusława Grygiela udzieliła teren podlegający budowie wykonawcy, którym jest Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski.

Planowane zakończenie prac na ulicy Nagietkowej planowane jest na grudzień tego roku. Wtedy to mieszkańcy będą mogli się cieszyć z nowej nawierzchni, nowego chodnika, odnowionym odwodnieniem drogi i oświetleniem. Planowane działania docelowo mają zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a także wpłynąć na komfort ich przemieszczania się po drodze.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia. 50% kosztów kwalifikowanych udało się uzyskać ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nowe drogi również w Zieleniewie i Grzybowie

Druga z rozpoczętych inwestycji dotyczy ulicy Różanej w Zieleniewie. W ostatnich dniach wykonawca robót, czyli firma PRIN otrzymała teren do działania. W jego ramach do końca grudnia tego roku dobudowany zostanie ostatni odcinek drogi.

Okoliczni mieszkańcy z pewnością odczują szereg korzyści wynikających z tej przebudowy, a to za sprawą faktu, iż po ulicy Różanej przemieszcza się mnóstwo pojazdów, a piesi muszą chodzić po jezdni, co nierzadko generowała zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nowy odcinek drogi będzie miał szerokość 2,2 metra i długość około 159 metrów. Co jednak najważniejsze, droga zostanie skomunikowana z istniejącą już na ulicy Różanej infrastrukturą pieszą.

Piesi są bezpieczniejsi również w Grzybowie, gdzie dokończono przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na łuku drogi powiatowej. W ten sposób piesi bezpiecznie mogą dotrzeć do przejść na ulicach Kołobrzeskiej i Borkowskiej w Grzybowie. Ciąg wykonano z kostki betonowej, jego szerokość wynosi cztery metry, a długość około 160 metrów. Dodatkowo pojawiło się niezbędne oświetlenie drogowe.