Przebudowa drogi w Karcinie

Przebudowa drogi w Karcinie

Trwa aktualnie inwestycja opierająca się na przebudowie drugi w Karcinie. W tym celu 2 marca zorganizowano spotkanie, które pozwoliło na umówienie stanu robót oraz zaplanowaniu kolejnych działań. Remont ma się zakończyć jeszcze w listopadzie 2023 roku.

W Karcinie powstaje nowa droga, która będzie posiadać 304 metry bieżące. Jak informuje Gmina Kołobrzeg, w ramach inwestycji zaplanowano również wymianę całej infrastruktury, takiej jak m.in. oświetlenie lub odwodnienie korpusu drogi. Jezdnia będzie szeroka na 6 metrów, a wzdłuż niej przebiegać będzie chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto prace obejmą również utwardzenie wzdłuż jezdni, które służyć będzie mogło do postoju samochodów. Nie zabraknie w inwestycji nowych ławek oraz koszy na śmieci. 

Aktualny stan prac oraz dalsze czynności omówione zostały 2 marca przez Wójta, Urzędników Gminy oraz przedstawicieli wykonawców prac z przedstawicielami Karcina – sołtys Moniką Madejek oraz radnym Krzysztofem Filipowiczem. W spotkaniu udział wziął również probosz parafii Marek Nikiel.