Anna Bańkowska nowym wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

Anna Bańkowska nowym wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

Miasto Kołobrzeg nadal zachowuje swoją reprezentację na szczeblu zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkańcy tego nadmorskiego miasta mogą cieszyć się z faktu, że jednym z ich lokalnych przedstawicieli jest teraz Anna Bańkowska, która została wybrana na stanowisko wicemarszałka.

Decyzja o obsadzeniu funkcji wicemarszałka zapadła podczas sesji sejmiku wojewódzkiego, która rozpoczęła się we wtorek. Podczas tej części spotkania radni ponownie powierzyli stanowisko marszałka Olgierdowi Geblewiczowi. Sesję kontynuowano w czwartek, kiedy to przyszedł czas na wybór wicemarszałków.

Podczas tej części zebrania radni zdecydowali wybrać Annę Bańkowską, pochodzącą z Kołobrzegu, na jedno z dwóch stanowisk wicemarszałka. Drugie stanowisko przypadło Jakubowi Kowalikowi. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego będzie teraz pełen dzięki dołączeniu Bogdana Jaroszewicza i Marcina Łapecińskiego.