Ośmioletni wyrok dla trenera karate z Kołobrzegu za próbę zgwałcenia niepełnoletniej uczennicy

Ośmioletni wyrok dla trenera karate z Kołobrzegu za próbę zgwałcenia niepełnoletniej uczennicy

W poniedziałek, Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał surowy wyrok na trenera z kołobrzeskiej szkoły karate, Waldemara D., skazując go na 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był oskarżony o próbę gwałtu na niepełnoletniej uczennicy, a także o nakłanianie innej młodej dziewczyny do zgodzenia się na akty seksualne.

Sprawa przeciwko 58-letniemu Waldemarowi D. toczyła się za zamkniętymi drzwiami w Sądzie Okręgowym w Koszalinie od 10 listopada 2023 roku. Przewodnicząca trzyosobowego panelu orzekającego, sędzia Sylwia Dorau-Cichoń, zadecydowała o utrzymaniu postępowania w tajemnicy w celu ochrony prywatności pokrzywdzonych nieletnich i zapewnienia poszanowania dobrych obyczajów. Jedynie ogłoszenie wyroku odbyło się publicznie, bez podania ustnego uzasadnienia.

Waldemar D. został uznany winnym popełnienia zarzuconych mu czynów. Sąd wymierzył mu karę łączną 8 lat więzienia, uwzględniając okres rzeczywistego pozbawienia wolności, jaki spędził sprawca od 26 września 2022 roku.

Na dodatek, Sąd Okręgowy w Koszalinie zastosował wobec oskarżonego dożywotni zakaz obejmowania jakichkolwiek stanowisk oraz wykonywania zawodów lub działań związanych z opieką, edukacją czy leczeniem niepełnoletnich. Przez następne 15 lat nie będzie on mógł przebywać również w miejscach zorientowanych na wypoczynek, edukację czy opiekę nad nieletnimi.