Planowany układ ruchu przy Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu na Dzień Wszystkich Świętych 2023

Planowany układ ruchu przy Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu na Dzień Wszystkich Świętych 2023

Tradycyjnie, jak co rok, w okresie od godziny 15.00 dnia 31.10.2023 do godziny 7.00 dnia 02.11.2023 przewidziane są zmiany w układzie ruchu drogowego w pobliżu Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu. Jest to związane z obchodami Dnia Wszystkich Świętych, który przyciąga dużą liczbę odwiedzających.

Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na pewnym odcinku ulicy 6 Dywizji Piechoty. Dotyczy to fragmentu drogi od Ronda im. Związku Inwalidów Wojennych RP aż do Cmentarza Wojennego. Na trasie prowadzącej do centrum miasta, ograniczenie prędkości obowiązywać będzie od terenu Cmentarza Wojennego do skrzyżowania z ulicą św. Wojciecha.

Ostatnią istotną modyfikacją będzie wprowadzenie ograniczenia prędkości do zaledwie 30 km/h na całej długości ulicy Św. Wojciecha. Ponadto, ta droga zostanie tymczasowo przekształcona w ulicę jednokierunkową, z możliwością wjazdu jedynie od strony ulicy 6 Dywizji Piechoty. Ograniczenie to dotyczy odcinka od 6 Dywizji Piechoty do miejsca, gdzie ulica Św. Wojciecha krzyżuje się z ulicą Makuszyńskiego.