Poszukiwana nazwa dla najdłuższej polskiej alei spacerowo-rowerowej – społeczność internetowa wybierze ostateczny werdykt

Poszukiwana nazwa dla najdłuższej polskiej alei spacerowo-rowerowej – społeczność internetowa wybierze ostateczny werdykt

W minionym październiku, Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta rozpoczęło poszukiwania odpowiedniej nazwy dla najdłuższej w Polsce ścieżki przeznaczonej dla pieszych oraz rowerzystów. W ramach konkursu „Nazwij najdłuższą polską promenadę”, uczestnicy mieli za zadanie wymyślić nazwę, która zidentyfikuje trasę liczącą 3160 metrów i ciągnącą się od Sanatorium „Muszelka” aż do wejścia do Ekoparku Wschodniego.

Trasa, składająca się z trzech łączących się w jedną całość odcinków ulic: Rodziewiczówny, Sikorskiego i Sułkowskiego, stanowi najdłuższy deptak w kraju. Mimo to, do tej pory nie posiadała ona jednoznacznej nazwy, po której mogłaby być rozpoznawalna.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i zgromadził ponad 200 propozycji nazewnictwa z różnych części Polski. Po dokładnym przeanalizowaniu zgłoszeń przez jury, postanowiono jednak nie wybierać jednej, ostatecznej nazwy. Zamiast tego, w myśl zasad regulaminu konkursu, decyzję o nazwie dla najdłuższej polskiej promenady powierzono internautom.

Wśród propozycji, które będą poddane społeczności internetowej do wyboru, znalazły się następujące nazwy:
Promenada Morskich Szeptów,
Promenada Bursztynowa,
Promenada Tolerancji,
Promenada Uzdrowiskowa.