Rewitalizacja kluczowego fragmentu drogi w Kołobrzegu: Inwestycja wart więcej niż 14,4 mln zł

Rewitalizacja kluczowego fragmentu drogi w Kołobrzegu: Inwestycja wart więcej niż 14,4 mln zł

Wydatkowanie ponad 14,4 miliona złotych zostało zaplanowane na odnowienie półkilometrowego fragmentu ulicy Krzywoustego znajdującego się między rondem Patana a skrzyżowaniem z ulicą Koszalińską w Kołobrzegu. Przedmiotowy odcinek odznacza się dużym natężeniem ruchu i stanowi jedno z głównych wejść do miasta poprzez drogę wojewódzką numer 163.

Anna Radziwonowicz, starszy specjalista od kwestii budowlanych i nadzoru w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Koszalinie, podała nam informacje, że prace modernizacyjne na tym odcinku ulicy już ruszyły. W ramach pierwszego etapu inwestycji wyeliminowano 58 drzew, które były położone na trasie przyszłych prac i rosły na pasie drogowym.

Zgodnie z planami, niebawem teren remontu ma zostać zajęty przez ciężkie maszyny budowlane, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie początkowych prac ziemnych.

Celem projektu jest podniesienie jakości standardów na omawianej drodze. Obecna struktura drogi na tym odcinku stanowi mieszankę jedno i dwujezdniowych odcinków, z szerokością wahającą się od 6,5 metra do 15 metrów. Inwestycja zakłada konstrukcję drugiej jezdni tam, gdzie obecnie jest tylko jedna, a także renowację i przebudowę obecnych nawierzchni. Planowane są również budowa chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych. Projekt przewiduje odnowienie infrastruktury technicznej – modernizację oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz budowę kanału technologicznego. W ramach inwestycji nastąpi również rozbiórka starego mostu i kładki nad ciekiem Stramniczka.