Kolejna próba ustalenia lokalizacji kołobrzeskiego schroniska dla zwierząt

Kolejna próba ustalenia lokalizacji kołobrzeskiego schroniska dla zwierząt

Władze Kołobrzegu podjęły kolejną próbę ustalenia lokalizacji schroniska dla zwierząt, o którą walczą od dłuższego czasu. Prezydent miasta Anna Mieczkowska we współpracy z wójtem i Radą Gminy podjęła uchwałę związaną ze zmianą planu dla terenu położonego Rościęcinie. Czy to oznacza, że miejsce zostało już wybrane?

Rozmowy na temat ustalenia nowej lokalizacji kołobrzeskiego nowoczesnego schroniska dla zwierząt trwają od dłuższego czasu. Przy okazji poprzednich ustaleń brak zgody na wybór danego miejsca wyrazili mieszkańcy, którzy nie chcieli się zgodzić na zagospodarowanie takiego miejsca. Niewykluczone, że teraz ulegnie to zmianie.

W końcu znaleziono lokalizację schroniska?

Dzięki wprowadzeniu zmian w uchwale możliwe będzie ustalenie lokalizacji schroniska na działce, której powierzchnia wynosi 4,1 ha. Obecnie teren ma przeznaczenie rolne i jest własnością Skarbu Państwa, dzięki czemu proces jej nabycia miałby być łatwiejszy. Dysponentem terenu jest z kolei Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Co ważne, pozytywny i bezproblemowy jest dojazd do omawianej działki, natomiast odległość od najbliższych zabudowań wynosi w tym przypadku ponad 600 metrów. Wytypowanie tego obszaru na miejsce, które będzie możliwe do zagospodarowania kołobrzeskiego schroniska było efektem wielu spotkań i analiz z udziałem pracowników obu urzędów.

Prezydent z nadzieją na realizację inwestycji

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska napisała na swoim profilu na Facebooku nieco więcej na temat całej sprawy. Przyznała, że wspólnie z wójtem gminy Włodzimierzem Popiołkiem odbyli rozmowę z KOWR na temat możliwości pozyskania tego terenu i zlokalizowania tam schroniska. Wyznała też, że KOWR przeprowadził własną analizę terenu, na podstawie której uzyskał pozytywne opinie Wód Polskich i geologa.

Obecnie gmina rozpoczęła procedurę planistyczną. Prezydent Kołobrzegu wyraziła nadzieję, że jest to koniec przeciwności, a rozmowy na temat budowy schroniska będą skutkować rozpoczęciem realizowania inwestycji, której celem jest zapewnienie godnych warunków do życia dla bezdomnych zwierząt.