W Kołobrzegu zakończono inwestycję o wartości ponad 51 milionów złotych w infrastrukturę odpadową

W Kołobrzegu zakończono inwestycję o wartości ponad 51 milionów złotych w infrastrukturę odpadową

Znaczna suma pieniędzy została zainwestowana w gospodarkę odpadami w mieście Kołobrzeg. Celem tej wielomilionowej inwestycji było zmodernizowanie lokalnej stacji przetwarzania odpadów. Zaktualizowane obiekty należą do komunalnej instalacji Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, która znajduje się w Korzyścienku, niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Kołobrzegu.

Przez ostatnie 22 miesiące, na placu o powierzchni dwóch hektarów, wybudowano halę o metrażu 3000 metrów kwadratowych oraz całą potrzebną infrastrukturę wewnętrzną. Dyrektor ds. gospodarki odpadami Zieleni Miejskiej, Michał Wojtewicz, szczegółowo opisuje nowe udogodnienia. Wśród nich znajdują się nowoczesne maszyny oraz półzautomatyzowana linia produkcyjna, która ma na celu wydobycie surowców wtórnych z odpadów pochodzących nie tylko z Kołobrzegu, ale również z okolicznych regionów.

Rezultatem tej znaczącej inwestycji będzie dokładniejsza segregacja odpadów, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości odzyskiwanych surowców. Ponadto, oczekuje się, że nowe udogodnienia pomogą w zmniejszeniu nieprzyjemnych zapachów pochodzących z miejsca przetwarzania odpadów, które wcześniej były problemem dla mieszkańców sąsiedniego osiedla Radzikowo.

Podkreślając skalę projektu, warto przypomnieć, że całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 51 milionów złotych.