Kołobrzeski sport otrzyma sporą dotację. Do podziału ponad trzy miliony złotych

Kołobrzeski sport otrzyma sporą dotację. Do podziału ponad trzy miliony złotych

Kluby sportowe z Kołobrzegu mogą w niedalekiej przyszłości otrzymać spory zastrzyk gotówki. Wszystko za sprawą faktu, że rozpoczął się proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z opublikowanymi przez władze miasta dokumentami do rozdysponowania jest łącznie 3,3 miliona złotych.

Termin składania wniosków przez kluby sportowe z Kołobrzegu mija 6 grudnia. Do tego czasu można wnioskować o przyznane dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu. Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 rok.

Podstawowe informacje na temat tegorocznych dotacji

Szczególnie dobrą wiadomością dla kołobrzeskich klubów sportowych jest to, iż w tym roku mogą one otrzymać łącznie wyższą kwotę niż w poprzednim roku. W 2020 roku władze miasta rozdysponowały kwotę wynoszącą blisko 100 tysięcy złotych mniej niż ma to miejsce obecnie.

Urzędnicy dokładnie wyliczyli, że kwota wynosząca 1 815 000 złotych zostanie przekazana klubom sportowym z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu profesjonalnego. Kolejne 1 386 000 złotych to środki, które mają być wydane na realizację zadań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży, natomiast pozostałe 99 tysięcy złotych będzie przeznaczone na szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży.

Jak poinformowały władze Kołobrzegu wnioski o przyznanie dotacji celowej mogą składać podmioty, które działają w formie stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskiego klubu sportowego lub spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku i mające swą siedzibę na terenie Miasta. Przyznane pieniądze będzie można przeznaczyć na konkretny cel w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.